Rezervacije i način plaćanja

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom ili osobno na recepciji našeg hotela IHB. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za hotel IHB. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora garantirati rezervaciju ili depozitom ili važećom kreditnom karticom. Sve usluge se naplaćuju na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje hotela IHB Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila . Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Hotel IHB pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, hotel IHB jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga

Objekt i smještajne jedinice u sklopu hotela IHB su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo hotela IHB na izmjene i otkaz rezervacija

Hotel IHB pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel IHB zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacija

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ). U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

• za otkaz od rezervacije unutar 7 do 3 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se prvo noćenje
• za otkaz rezervacije unutar 72 sata prije početka korištenja usluge ili u slučaju ne dolaska gosta naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Obveze hotela IHB prema korisniku usluge

Obveza hotela IHB je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti. Hotel IHB će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica hotela IHB. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan od strane hotela IHB. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Sudska nadležnost

Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.

Integral hotel Bjelolasica vam pruža udobnost smještaja i kvalitetu usluge

Hotel IHB i njegovo osoblje Vam stoji na raspolaganju za sve prijedloge i sugestije. Ukoliko niste našli željenu uslugu unutar naše standardne ponude rado ćemo vam izaći u susret za sve vaše zahtjeve ukoliko je to moguće.